Video Tin trong nước

Nâng cao tính lành mạnh và hiệu quả của cho vay tiêu dùng và quy định, thực tiễn thu hồi nợ

Hội thảo “Nâng cao tính lành mạnh và hiệu quả của cho vay tiêu dùng và quy định, thực tiễn thu hồi nợ” do Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Ban Sáng lập Hiệp hội kinh doanh Mua bán nợ vừa được tổ chức tại Hà Nội.
21:33 - 16/04/2024

NÂNG CAO TÍNH LÀNH MẠNH VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ QUY ĐỊNH, THỰC TIỄN THU HỒI NỢ

Thông tin được đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đưa ra tại Hội thảo, tính đến cuối tháng 2/2024, dư nợ cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính khoảng gần 140 nghìn tỷ đồng, dư nợ xấu chiếm tới gần 18% nợ xấu cho vay tiêu dùng của toàn hệ thống, khiến các công ty tài chính lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí thua lỗ do phải trích dự phòng rủi ro nợ xấu tăng cao….

Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng và thu hồi nợ, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần đặt vấn đề thu hồi nợ cho vay tiêu dùng dưới góc nhìn toàn diện, sớm chuẩn mực các hành vi thu hồi, trên cơ sở đó, xem xét tính cần thiết xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử chung cho hoạt động thu hồi nợ cho các thành viên của thị trường tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh cần có các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, thái độ của người vay. Đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia vào các hội nhóm bùng nợ, cũng như những người hướng dẫn và khuyến khích hành vi bùng nợ, cố tình không trả nợ. Cùng với đó, áp dụng chế tài răn đe đối với những cá nhân có hành vi cố tình vi phạm quy tắc và đạo đức trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng nói riêng và lĩnh vực tín dụng cá nhân nói chung./.

Thực hiện: Vũ Đào – Ngọc Toàn