Video Tin trong nước

Ngành du lịch kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước trong năm 2021, đề ra định hướng phát triển trong giai đoạn 5 năm tới, trong đó có chiến lược phát triển du lịch.
20:47 - 30/01/2021

Người dân, đặc biệt là những doanh nghiệp du lịch bày tỏ hy vọng, Đại hội sẽ sớm đưa ra những quyết sách kịp thời và hiệu quả để ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19 và triển khai những chính sách thúc đẩy ngành du lịch trong tương lai.

Theo dõi các diễn biến tại Đại hội, nhiều doanh nghiệp du lịch bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ ban hành những quyết sách hiệu quả để sớm khống chế dịch Covid-19 đang nhen nhóm bùng phát trong cộng đồng. 

Bên cạnh mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát, các doanh nghiệp còn hy vọng vào những chính sách thông thoáng và ưu đãi hơn để hỗ trợ cho ngành du lịch, vốn chịu thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19, có thể phục hồi và tăng trưởng trở lại. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục công cuộc phòng chống dịch Covid-19, tạo tiền đề cho sự phục hồi kinh tế, trong đó có ngành du lịch và sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Thực hiện: Anh Vũ, Anh Dũng

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.