Video Tin trong nước

Nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
22:49 - 03/11/2023

Nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

Tại hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, từ đầu năm đến nay, các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn xảy ra. Điển hình như   đối với dịch tả lợn châu Phi, cả nước xảy ra 481 ổ dịch tại 42 tỉnh, thành phố, tiêu hủy hơn 18.000 con lợn. Dịch cúm gia cầm có 19 ổ dịch (cúm A H5N1) tại 11 tỉnh, tổng số gia cầm mắc bệnh, chết, tiêu hủy hơn 35.000 con…

Trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Cục Thú y nhận định nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục xảy ra là rất cao. Công tác phòng chống dịch bệnh còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành.

Trong thời gian tới, để thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, cần tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh nhất là các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh… tổ chức giám sát chủ động sự lưu hành và biến đổi của vi rút cúm gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu, giám sát lưu hành và giám sát sau tiêm phòng đối với bệnh lở mồm long móng, hỗ trợ các các địa phương, các doanh nghiệp xây dựng các chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm…

Thực hiện: Lê Liên – Chí Phương