Video Tin trong nước

Nhiều thủ tục tư pháp sẽ được thực hiện trên môi trường mạng

Mỗi cá nhân có một bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất và duy nhất trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tương ứng với số định danh cá nhân; tất cả thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh đều được cập nhật, lưu vết vào bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử.
19:45 - 14/05/2022

Để có thể thực hiện các thủ tục tư pháp, dịch vụ công trên môi trường mạng hoặc sử dụng giấy tờ điện tử, điều quan trọng là người dân phải có mã định danh điện tử.

Theo luật sư Hà Huy Phong, thông tư 01-2022 của Bộ Tư pháp đã hướng dẫn rất chi tiết các thủ tục nộp, giải quyết về hộ tịch trực tuyến và trước đó đã được qui định tại điều 12 của nghị định 87/2020 của Chính phủ qui định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Đây là bước tiến quan trọng của Chính phủ trong việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để chuyển đổi số.

Để triển khai nhanh Chính phủ điện tử, thì cần đồng bộ nhiều giải pháp trong đó người dân đóng vai trò quan trọng là chủ động chuyển đổi căn cước công dân gắn chip, đăng ký mã định danh điện tử và tích hợp các giấy tờ cần thiết vào hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Có như vậy thì các thủ tục hành chính về dịch vụ công trên môi trường mạng của người dân mới được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Cao Thắng - Trọng Khánh

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.