Video Tin trong nước

Nhiều vấn đề y tế được đưa ra trong hội thảo VANJ 2023

Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) và Trung tâm Nghiên cứu Spintronics thuộc Đại học Tokyo (CSRN) cùng các đối tác đã tổ chức Hội thảo khoa học VANJ Conference 2023 (VANJ 2023) với chủ đề “Môi trường và năng lượng xanh”.
15:31 - 09/12/2023

Nhiều vấn đề y tế được đưa ra trong hội thảo VANJ 2023

Trong một thế giới đang phải đối mặt với những thách thức phức tạp ở sự giao thoa giữa sức khỏe và môi trường, hội thảo đã đưa ra những nghiên cứu, những phương pháp điều trị mới đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành y học

Với sự tham gia của các chuyên gia nổi tiếng đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hợp tác quốc tế của Việt Nam - Nhật Bản, hội thảo mang đến những khía cạnh đa dạng về nghiên cứu và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm; những cơ hội phát triển sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ cây thuốc Việt Nam; những kỹ thuật hướng tới khoa học môi trường và sức khỏe đến tiềm năng đổi mới trong việc chống lại tình trạng kháng kháng sinh.

Thực hiện: Hồng Thúy - Đăng An