Video Tin trong nước

Nhiều ý kiến thực tế góp ý vào dự thảo luật chuyển đổi giới tính

Chiều 2-12-2023, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tổ chức “Họp tham vấn ý kiến dự thảo luật chuyển đổi giới tính” dành cho đại diện cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam.
21:26 - 02/12/2023

Nhiều ý kiến thực tế góp ý vào dự thảo luật chuyển đổi giới tính

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến thực tế của cộng đồng người chuyển giới. Cụ thể, không nên giới hạn số lần được chuyển đổi giới tính vì đây là quá trình vô cùng phức tạp, kéo dài, tốn kém; Khuyến khích bảo hiểm y tế chi trả cho các dịch vụ nhằm chuyển đổi giới tính và các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến chuyển đổi giới tính; bổ sung hoàn thiện quy định về quyền được mang thai hộ đối với người chuyển giới. Về vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin về việc một người đã từng thay đổi giới tính hoặc can thiệp y tế liên quan đến mục đích chuyển giới cần phải được xem là dữ liệu cá nhân nhạy cảm và không được tự ý tiết lộ. Xa hơn nữa, cần có chế tài cho hành vi vi phạm điều này...

Dự thảo luật chuyển đổi giới tính sẽ được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XV.

Thực hiện: Anh Vũ - Lê Hải