Video Tin trong nước

Nông dân “Tự sản, tự tiêu”: Cần nâng cao vai trò của HTX

Sau chuyển đổi mô hình hoạt động, nhiều HTX đã mạnh dạn ứng dụng KHCN vào sản xuất nên sản lượng nông sản ngày càng tăng. Tuy nhiên, do năng lực hạn chế nên nhiều HTX hoạt động mờ nhạt, nông dân vẫn trong cảnh “tự sản, tự tiêu”.
15:26 - 08/10/2020

Hà Nội có tới gần 2.000 hợp tác xã trong đó có gần 1.000 hợp tác xã nông nghiệp. Qua khảo sát thực tế, nhiều hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ nông sản. Phần lớn hợp tác xã và xã viên đều lúng túng trong khâu này. 

Xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, tuy là xã trồng rau lớn nhất nhì thành phố, hầu hết cũng trồng rau theo kiểu “tự sản, tự tiêu”. Hợp tác xã là mô hình hỗ trợ cho sản xuất hộ gia đình. Việc hợp tác xã chưa làm được vai trò tìm đầu ra cho xã viên xuất phát từ việc chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho thành phần kinh tế này chưa đi vào cuộc sống. Do vậy, các hợp tác xã cần đẩy mạnh quy mô, hoàn thiện quy trình hợp quy chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Nhà nước cần có chính sách về đất đai, hỗ trợ xây dựng hạ tầng, xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa để hợp tác xã có thể thực sự trở thành “bà đỡ” cho người nông dân.

Thực hiện: Ngọc Hòa - Sỹ Thành

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.