Video Góc nhìn thẳng

Ô nhiễm không khí - Nguyên nhân, hậu quả & giải pháp

Thời gian vừa qua, không khí Hà Nội ô nhiễm nặng nề. Nguyên nhân một phần xuất phát từ các công trình xây dựng, khói xe, nhiệt than... làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống của người dân thủ đô. Cần làm gì để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng?
16:45 - 27/02/2020

Chương trình đã được phát sóng tháng 12 năm 2019.

Mời quý vị xem các chương trình Góc nhìn thẳng đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.