Video Tin trong nước

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.
15:48 - 01/04/2021

Huy Vinh - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.