Video Tin trong nước

Phát huy giá trị Di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị

Để tưởng nhớ công lao của đồng chí Lê Thanh Nghị, tỉnh Hải Dương đã xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị. Qua gần 20 năm, công trình đã trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các cán bộ, thế hệ trẻ và nhân dân.
23:07 - 03/09/2023

Phát huy giá trị Di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cao đẹp của người cách mạng trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; yêu thương con người; có tinh thần quốc tế trong sáng. Để tưởng nhớ công lao của đồng chí Lê Thanh Nghị, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước tại địa phương, tỉnh Hải Dương đã cho xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc. Qua gần 20 năm đưa vào sử dụng, công trình đã trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các cán bộ, thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân.

Công trình nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị được khởi công xây dựng vào năm 2002, khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 6/3/2004. Ngày 20/1/2015, công trình được xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Qua gần 20 năm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, nơi đây trở thành một địa chỉ đỏ của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng.

Tuy vậy, đến nay nhiều hạng mục di tích đã và đang xuống cấp. Để tiếp tục phát huy giá trị của công trình, ngày 8/12/2020, Tỉnh ủy Hải Dương có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích. Dự án tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị được đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Gia Lộc với tổng mức đầu tư 20,318 tỷ đồng.

Cùng với việc tu bổ tôn tạo nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị, bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lê Thanh Nghị đã được NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu đến với bạn đọc. Qua đó góp phần làm sáng rõ hơn công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với Đảng, Nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Việc khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh thân thế, sự nghiệp người chiến sĩ cộng sản kiên trung, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng - địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau./.

Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng