Video Tin trong nước

Phát triển logistics xanh, thích ứng nhanh

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) tổ chức Tọa đàm “Phát triển logistics xanh, thích ứng nhanh và công bố FIATA WORLD CONGRESS 2025”.
20:45 - 10/07/2024

PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH, THÍCH ỨNG NHANH

Theo các đại biểu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu, không thể đảo ngược và là xu thế chung toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Với ngành logistics, xanh hóa không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp. Phát triển chuỗi cung ứng xanh cũng chính là sự thay đổi cần thiết, gắn liền với mục tiêu giảm phát thải ròng về 0% mà Việt Nam đã cam kết tại COP 26.

Cũng theo các đại biểu, quản lý chuỗi cung ứng xanh gắn liền với quản trị các mắt xích của nó, bao gồm thiết kế xanh, sản xuất xanh, vận hành xanh, thu mua xanh, logistics xanh, quản lý chất thải… khi các mắt xích đều “xanh” thì sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và gia tăng khả năng thích ứng, chống chịu, phục hồi của doanh nghiệp trước các cú sốc của thị trường.

Để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, các đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ cần chú trọng định hướng phát triển logistics xanh và các giải pháp thân thiện với môi trường; xem xét có nhiều chính sách hơn nữa nhằm khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp hướng đến phát triển logistics xanh, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ.../.

Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng