Video Tin trong nước

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Nền tảng trong xây dựng thành phố thông minh

Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục - đào tạo, môi trường đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn là nền tảng tiên quyết của Bình Dương trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh.
20:41 - 07/10/2020

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là “chìa khóa vàng” để đi đến thành công trong quá trình phát triển của địa phương. Bởi nguồn nhân lực chất lượng cao là lực lượng lao động có học vấn, có trình độ chuyên môn cao, nhất là khả năng đáp ứng các yêu cầu phức tạp và luôn thay đổi của công việc để tạo ra năng suất và hiệu quả cao, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của địa phương. Xác định điều đó, tỉnh Bình Dương đang đồng loạt triển khai các dự án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sản xuất 4.0. Đây là nền tảng công nghệ cao phục vụ trực tiếp cho Đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Từ đó tạo một sức hút mới trong thu hút đầu tư, nhân lực, khoa học công nghệ, mở ra những tiềm năng kết nối quốc tế, đóng góp vào quá trình phát triển của Bình Dương.

Với mục tiêu tổng quan, chiến lược dài hạn và 5 giải pháp cụ thể trong việc thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ và các hệ sinh thái thứ cấp, phục vụ cho hệ sinh thái phát triển. Qua đó, định hướng cho nhà trường trở thành cầu nối chuyển giao công nghệ, kết nối các nhà khoa học và các doanh nghiệp để đầu tư phát triển các khu công nghiệp khoa học công nghệ. Đây là một nội dung quan trọng, phù hợp với các giá trị cốt lõi trong mô hình “Ba nhà” của Đề án Thành phố thông minh Bình Dương.

Theo ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu quan trọng nhất để thu hút đầu tư trong thời kỳ mới, mang vai trò quyết định trong việc tạo ra tiềm lực nhằm đột phá, hướng tới kinh tế tri thức, kinh tế số, đáp ứng nhu cầu mới trong xây dựng Thành phố thông minh. Trong tương lai, các trường đại học, cao đẳng sẽ tiếp tục giữ vai trò hết sức quan trọng để đáp ứng yêu cầu trên.

Với những nỗ lực chung, công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian qua của tỉnh Bình Dương đã được triển khai tích cực, đồng bộ và đạt được kết quả khá toàn diện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Bình Dương trong giai đoạn mới./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.