Video Tin trong nước

Phát triển thời trang bền vững dựa trên các yếu tố truyền thống

Thời trang và văn hóa luôn có mối quan hệ khăng khít. Ngày nay, muốn xây dựng được nền thời trang có dấu ấn và bản sắc riêng, chắc chắn không thể bỏ qua các yếu tố văn hóa truyền thống. Ở Việt Nam, xu hướng này đang phát triển ngày một rõ nét.
21:10 - 09/12/2023

PHÁT TRIỂN THỜI TRANG BỀN VỮNG DỰA TRÊN CÁC YẾU TỐ TRUYỀN THỐNG

Việc coi trọng yếu tố bản sắc trong thời trang, đặc biệt là trân trọng các chất liệu truyền thống còn có ý nghĩa quyết định đối với việc bảo tồn và phát huy nghề truyền thống ở nhiều địa phương. Những câu chuyện về nghề được các nghệ nhân chia sẻ đã truyền thêm cảm hứng cho những người trẻ trong việc định hình xu hướng tiêu dùng sau này.

Các bạn trẻ được hướng dẫn thêu một mã QR, một biểu tượng của thời đại công nghệ số. Sau khi hoàn thành mẫu thêu, họ chỉ cần quét mã là có thể dẫn đến một trang mạng xã hội về các làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Ý tưởng này cho thấy công nghệ có thể thúc đẩy việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Các mã QR thêu tay ẩn chứa những câu chuyện xoay quanh thời trang bền vững và chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức, trong đó, thời trang dựa trên việc khai thác các yếu tố truyền thống là một xu hướng rất đáng chú ý hiện nay. 

Thời trang có khả năng lưu giữ những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ thời đại. Một sản phẩm thời trang hiện đại, có giá trị hoàn toàn có thể là sản phẩm của sự kết hợp những làng nghề truyền thống như dệt lụa, nghề thêu, nghề kim hoàn... Đó cũng chính là tương lai cho thời trang bền vững.

Thực hiện: Lê Liên – Trọng Khánh