Video Tin trong nước

Phát triển văn hóa đọc: Khơi dậy đam mê, tỏa sáng trí tuệ

Thời gian qua, vấn đề phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam đã được các cấp, các ngành quan tâm và dần lan tỏa trong cộng đồng.
19:50 - 17/04/2022

Sách là nguồn tri thức vô tận, do đó, việc đọc sách sẽ mang lại kiến thức rộng lớn trên tất cả mọi mặt. Phát triển văn hóa đọc là nâng cao khả năng ứng xử của cá nhân, cộng đồng trong việc tích lũy tri thức và phát triển năng lực sáng tạo. Phát triển văn hóa đọc là phát triển thế giới quan, nội lực sáng tạo và phát triển văn hóa con người. 

Sách đóng vai trò vô cùng to lớn trong đời sống của con người. Đọc sách có vai trò quan trọng trong việc định hình tư duy, phát triển trí tuệ, nhân cách, tâm hồn cao đẹp và lối sống lành mạnh của mỗi người, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng thói quen đọc sách, lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng là góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dân trí, lối sống văn hóa trong cộng đồng, củng cố lòng yêu quê hương đất nước, góp phần hoàn thiện nhân cách toàn diện. đặc biệt là cho thế hệ trẻ ngày nay.

Văn hóa đọc đóng vai trò hết sức quan trọng, nó gắn liền với việc học tập, giải trí có mục đích lành mạnh và tích cực. Từ việc thiết lập thói quen đọc sách thường xuyên sẽ giúp cho bản thân tìm được niềm đam mê với tri thức, trí tuệ được mở mang, hoàn thiện, thiếu sót của bản thân, thúc đẩy sự phát triển tích cực của xã hội.

Thế Hùng - Quốc Hùng

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.