Video Tin trong nước

Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ của toàn dân

Tại phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, trả lời câu hỏi về trách nhiệm của Bộ VHTT&DL trong vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân.
07:50 - 10/11/2020

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.