Video Tin trong nước

Quốc hội khóa XIV: Nhiệm kỳ của đổi mới

Sau 12 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc. Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, khép lại một nhiệm kỳ 5 năm với nhiều thành tựu nổi bật trên cả ba lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
15:26 - 09/04/2021

Theo các đại biểu, Quốc hội khóa XIV đã luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, không ngừng đổi mới mạnh mẽ, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XIV cũng là một trong những dấu ấn nổi bật được nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận với 73 luật, 18 nghị quyết đã được ban hành. 

Quốc hội cũng đã tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống và không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng khác, đó là kiện toàn các nhân sự cấp cao với sự đồng thuận và nhất trí cao,

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước. Mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, với tinh thần luôn sẵn sàng “vượt qua mọi sóng to, gió cả”.

Thực hiện: Huy Vinh - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin trong nước đã phát sóng tại đây./.