Video Tin trong nước

Quốc hội thảo luận tổ về quy hoạch tổng thể Quốc gia

Tiếp tục chương trình tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội Khóa 15, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
13:16 - 06/01/2023

Quốc hội thảo luận ở tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến cho rằng, Quy hoạch tổng thể Quốc gia đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, phù hợp với Nghị quyết của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Quan điểm phát triển và tổ chức không gian phát triển quốc gia đã đảm bảo các yêu cầu khách quan, đa dạng phong phú, hướng đến việc giải quyết các mẫu thuẫn trong quá trình phát triển và tạo ra sự cân bằng về không gian phát triển giữa các vùng trong cả nước. 

Tuy nhiên, trong Quy hoạch tổng thể Quốc gia, những vấn đề đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực cần được xác định cụ thể, bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của đất nước, nhất là tài nguyên không tái tạo. Nguồn nhân lực là nguồn lực cơ bản cho sự phát triển nhưng quy hoạch đề cập chưa toàn diện và cụ thể, rất cần có quy hoạch phát triển một cách chi tiết để phát huy và sử dụng nguồn nhân lực của đất nước một cách hiệu quả...

Về Định hướng phát triển không gian biển, một số đại biểu đề nghị các định hướng phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030 cần tiếp tục được cân nhắc, chọn lọc, khoanh vùng ưu tiên, tăng tính khả thi, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng hiện nay…/.

Thực hiện: Huy Vinh – Chí Phương