Video Tin trong nước

Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 30/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
15:14 - 30/03/2021

Huy Vinh - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.