Video Tin trong nước

Quốc hội thảo luận về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Chiều 24/5, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66 của Quốc hội Khóa 13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.
21:32 - 24/05/2022

Huy Vinh - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.