Video Tin trong nước

Quy trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra xâm hại trẻ em

Tại phiên họp chiều nay, các đại biểu quốc hội đề nghị cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác trẻ em trong Nghị quyết của Quốc hội.
21:34 - 27/05/2020

Trước thực tế nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa có sự quan tâm thỏa đáng, chưa có những chương trình hành động thực chất trong công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, tại phiên họp thảo luận về các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em chiều nay 27/5, một số ý kiến của đại biểu quốc hội đề nghị gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, tổ chức khi để xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em. Vấn đề này cần được quy định cụ thể trong Nghị quyết của Quốc hội đảm bảo tính nghiêm minh, thống nhất khi thực thi đối với các cấp chính quyền. 

Báo cáo giám sát cho thấy, có tới 49/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND các cấp chưa ban hành Nghị quyết để thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em tại địa phương mà hầu hết được lồng ghép vào Nghị quyết về Kinh tế - Xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến bảo vệ trẻ em, nên chưa đầy đủ, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Một số nơi việc ban hành và thực hiện các chương trình về chăm sóc bảo vệ trẻ em sơ sài, thiếu thực chất. Đây cũng là vấn đề được một số đại biểu chỉ ra tại phiên thảo luận chiều nay 27/5.

Một số khác nhận định, người đứng đầu có vai trò, trách nhiệm rất lớn đối với công tác này, nếu có sự quan tâm, hành động quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương thì công tác bảo vệ trẻ em có nhiều chuyển biến. Cùng với đó là tăng cường thanh kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử để đảm bảo các chương trình, Nghị quyết về trẻ em được thực hiện nghiêm túc.

Trên thực tế, công tác trẻ em thuộc trách nhiệm của nhiều ngành nhưng hiện nay khâu phối hợp thực hiện chưa tốt. Ở các địa phương đang có tình trạng phó mặc trách nhiệm cho ngành lao động thương binh xã hội, trong khi công tác trẻ em được quy định trong hoặt động của nhiều lĩnh vực như Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông... Cũng vì thế, các đại biểu đề nghị cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác trẻ em trong Nghị quyết của Quốc hội.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.