Video Tin trong nước

Ra mắt bộ sách tiểu thuyết lịch sử “Đường Thời Đại”

Sáng ngày 21/10, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức giới thiệu bộ sách Đường Thời Đại của tác giả Đặng Đình Loan viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
22:26 - 21/10/2020

Hơn 45 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta kết thúc thắng lợi, nhưng sự kiện lịch sử này vẫn luôn là đề tài thu hút nhiều tác giả trong và ngoài nước. Là người đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên trong cuộc kháng chiến vĩ đại đó, tác giả Đặng Đình Loan đã dồn công sức và tâm huyết trong nhiều năm xây dựng bộ tiểu thuyết lịch sử mang tên Đường Thời Đại.

Với khoảng 10.000 trang sách, 21 tập, bộ Đường Thời Đại chứa đựng một khối lượng tư liệu đồ sộ về cả 2 phía. Qua hai tuyến nhân vật đối lập, tác giả đã thể hiện một cách chân thực tinh thần yêu chuộng hòa bình, công lý, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam cũng như bản chất hiếu chiến, âm mưu thâm độc, tàn bạo của đế quốc Mỹ và tay sai bán nước. Tuy được thể hiện dưới hình thức tiểu thuyết lịch sử, nhưng các sự kiện, nhân vật trong Đường Thời Đại được khắc họa rất chân thực, gắn liền với các sự kiện, giai đoạn lịch sử cụ thể của đất nước và thời đại.

Đây cũng là ấn phẩm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, giúp cho việc nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.

Thực hiện: Thu Hương - Lê Thanh

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.