Video Tin trong nước

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 2/2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với NXB Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí...
22:35 - 02/02/2023

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trình bày có hệ thống những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng theo từng nhóm vấn đề thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện lối sống của cán bộ Đảng viên.

Cuốn sách gồm hơn 600 trang chia làm 3 phần, trong đó phần thứ nhất với tiêu đề Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, phần thứ hai với tiêu đề Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc và Phần thứ ba với tiêu đề Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư nhận định cuốn sách thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện đầy sức thuyết phục của Tổng bí thư; từ đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm, hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.Thông qua nội dung sách, bạn đọc có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn, bao trùm được đặt ra ngay từ đầu bài viết tổng quan của Tổng Bí thư: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.


Thực hiện: Tiến Dũng - Chí Phương