Video Tin trong nước

Sớm thu hẹp khoảng cách thị trường chứng khoán trong nước với các thị trường lớn trên thế giới

Sáng 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 do Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức.
14:01 - 29/02/2024

Sớm thu hẹp khoảng cách thị trường chứng khoán trong nước với các thị trường lớn trên thế giới

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, năm 2023 TTCK có sự phục hồi tốt, là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Tính chung cả năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.579 tỷ đồng/phiên, giảm 12,9% so bình quân năm 2022, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 21.301 tỷ đồng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Tại hội nghị lãnh đạo các bộ ngành và các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các thành viên thị trường chứng khoán đã thảo luận thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; nhận diện tình hình, thách thức và đề xuất nhiều giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng ổn định, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thị trường chứng khoán phản ánh sức khoẻ của doanh nghiệp, sự điều hành của Chính phủ. Do đó, Chính phủ luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, chủ thể có liên quan trên thị trường chứng khoán; Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của các chủ thể liên quan trên thị trường chứng khoán trong 2 năm khó khăn vừa qua và mong muốn tất cả cùng chung sức, đồng lòng để tăng tốc phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2024 và bứt phá trong năm 2025.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, phải phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước và an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan tập trung xây dựng và triển khai ngay các chương trình hành động cụ thể về thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 nhất là đẩy mạnh nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số; nâng cao chất lượng quản lý, giám sát thị trường nhằm phòng chống, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Thủ tướng tin tưởng, nền kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục phát triển tích cực, đặt tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Thực hiện: Vũ Khuyên – Chí Phương