Video Tin trong nước

Sức sống của các giá trị văn hóa truyền thống đang mở ra những triển vọng về phát triển công nghiệp văn hóa

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa cùng bà con đồng bào các dân tộc, nhân dân cả nước về dự Lễ khai mạc “Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)
13:07 - 25/02/2024

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định kho tàng văn hóa độc đáo, phong phú với các giá trị tốt đẹp của 54 dân tộc anh em là niềm tự hào, là tài sản quý giá của quốc gia, là cội nguồn của sức mạnh nội sinh, hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và là lực hấp dẫn bạn bè thế giới, là sức mạnh mềm góp phần nâng tầm vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở thực hiện tốt chính sách dân tộc, nhất quán theo nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển toàn diện; trong đó chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của từng dân tộc, mỗi thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Để văn hóa thực sự là nguồn lực nội sinh, là động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển bền vững, đi đến phồn vinh, hạnh phúc, Chủ tịch nước đề nghị: phải tiếp tục gìn giữ và bồi đắp các giá trị văn hóa tốt đẹp, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, củng cố, tạo dựng nền tảng tinh thần lành mạnh và tiến bộ, góp phần xây dựng con người Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà tặng cho đại diện các dân tộc tham gia Ngày hội và đồng bào các dân tộc cũng gửi tặng Chủ tịch nước những món quà là các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật do bà con tự làm. 

Trong không khí tươi vui của lễ hội mùa xuân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu đã tham dự các Lễ hội và nghĩ lễ truyền thống, tham quan các không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc tại Làng.

Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm đời đời nhớ ơn Bác Hồ; dâng hương tại Chùa Khơ - Me trong Khuôn viên Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, kinh doanh phát đạt./.

Thực hiện: Vũ Đào – Chí Phương