Video Tin trong nước

Talk: Cần làm gì để nâng cao năng suất lao động?

Năng suất lao động là yếu tố chủ chốt cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thế nhưng trong vài năm gần đây, chỉ số này của nền kinh tế nước ta luôn ở mức ì ạch. Chúng ta cùng TS Phạm Ngọc Toàn phân tích cần làm gì để nâng cao năng suất lao động?
22:56 - 27/09/2023

Cần làm gì để nâng cao năng suất lao động?

Năng suất lao động là yếu tố chủ chốt cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nếu năng suất lao động tăng 1% sẽ giúp GDP tăng 0,94 điểm phần trăm, tăng lợi nhuận doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Vì thế, tăng năng suất lao động luôn được coi là con đường tốt nhất để Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng. Thế nhưng trong vài năm gần đây, chỉ số này của nền kinh tế nước ta luôn ở mức ì ạch và thường không đạt mục tiêu đề ra, khoảng cách tuyệt đối về năng suất lao động giữa Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á còn lớn. 

Vậy phải làm thế nào để nâng cao năng suất lao động, từ đó giúp cho nền kinh tế vận hành hiệu quả hơn? Chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này với TS Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo chiến lược, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.