Video Tạp chí Y tế và Sức khỏe cộng đồng

Talk: Điều trị liệt vận động - ngôn ngữ ở trẻ bằng y học cổ truyền

Để tìm hiểu rõ về những phương pháp hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng cho trẻ liệt vận động - ngôn ngữ, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với BS CKI Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng Khoa điều trị liệt vận động ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung Ương về nội dung này.
13:56 - 24/06/2024

ĐIỀU TRỊ LIỆT VẬN ĐỘNG - NGÔN NGỮ Ở TRẺ BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Liệt vận động và ngôn ngữ là tàn tật nặng nề, chiếm tỷ lệ cao trong các di chứng thần kinh trẻ em. Tỷ lệ trẻ tàn tật ở Việt Nam chiếm từ 2 – 4%, trong đó tỷ lệ di chứng vận động và ngôn ngữ chiếm hơn 90%. Hiện nay, đã có nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng cho trẻ tại Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Những phương pháp y học cổ truyền kết hợp với vật lý trị liệu cho thấy những cải thiện rõ rệt trong điều trị liệt vận động và ngôn ngữ ở trẻ em. Để tìm hiểu thêm về tình trạng bệnh này, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùa phóng viên Tạp chí Y tế và Sức khoẻ cộng đồng ngay sau đây./.