Video Tạp chí Y tế và Sức khỏe cộng đồng

Tạp chí Y tế và Sức khoẻ cộng đồng: Số 24

Nội dung chính:
- Lan tỏa việc đăng ký hiến tặng mô, tạng, giác mạc...
- Gia tăng bệnh nhi hen, phế quản khi thời tiết giao mùa
- Điều trị lồi mắt do bệnh Basedow bằng phương pháp đông y
- Gia tăng tình trạng cong vẹo cột sống tuổi học đường
11:03 - 18/06/2024
  • Từ khóa