Video Tin trong nước

Thành công trong cuộc chiến chống dịch covid-19 khẳng định tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Sáng 29/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch covid-19.
21:13 - 29/10/2023

Thành công trong cuộc chiến chống dịch covid-19 khẳng định tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành và địa phương, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thắng lợi đại dịch COVID-19 là thắng lợi của Nhân dân, dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới Thủ tướng Phạm Minh chính yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong công tác phòng, chống dịch trong đó tập trung khắc phục các bất cập, vướng mắc trong pháp luật hiện hành và tạo lập hệ thống khuôn khổ pháp lý đồng bộ, đầy đủ, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh nhất là về mua sắm thuốc, vắc xin, trang thiết bị, vật tư y tế... trong mọi tình huống, kể cả trong tình trạng khẩn cấp.

Cùng với đó, tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; xây dựng kế hoạch quốc gia ứng phó với đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai; Đổi mới chính sách và phương thức đào tạo nhân lực y tế; Nghiên cứu và triển khai thực hiện các chính sách bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung, y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng; Thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược trong nước và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch.  

Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả dịch bệnh có thể còn kéo dài, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với những người chịu hậu quả, tác động của đại dịch, đặc biệt là trẻ em mồ côi; Tiếp tục hoàn thành xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan công tác phòng, chống dịch; Đẩy mạnh tổ chức thực hiện và sớm hoàn thành việc tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương