Video Tin trong nước

Thành phố Bắc Kạn phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của đô thị hóa gắn với bảo vệ môi trường, thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, chú trọng công tác bảo vệ môi trường với mục tiêu hướng tới xây dựng đô thị loại II vào năm 2025.
21:10 - 05/05/2024

THÀNH PHỐ BẮC KẠN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Để nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị, thành phố đã tập trung đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, các tuyến phố, hệ thống điện chiếu sáng, mở rộng đường, tạo cảnh quan đô thị. Hệ thống tiêu, thoát nước trên địa bàn thành phố thời gian qua đã được cải tạo, nâng cấp, hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài sau mỗi trận mưa lớn.

Bên cạnh đó, thành phố đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận tổ, chi hội phụ nữ; mở rộng tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng dân cư… nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.

Với quan điểm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thành phố Bắc Kạn đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác này. Các phong trào hưởng ứng bảo vệ môi trường thường xuyên được phát động trên địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo của đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân./.

Thực hiện: Mùi Sơn – Lê Dung