Video Tin trong nước

Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước

Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
22:20 - 18/03/2023

Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các Tập đoàn Kinh tế,

Tổng Công ty Nhà nước

+ Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chi rõ thực trạng và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc cần tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua và đổi mới hoạt động của Ủy ban, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó để phát triển hơn nữa trong điều kiện khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cần tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp tại Hội nghị này để đổi mới một cách thực chất, hiệu quả hoạt động của mình, phải thúc đẩy các doanh nghiệp trực thuộc phát triển tốt hơn nữa, thực hiện tốt trọng trách là nòng cốt, dẫn dắt tạo sự lan tỏa trong phát triển đất nước.

Đặc biệt, để phát huy nguồn lực to lớn của 19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước về đẩy mạnh đầu tư; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển gắn với phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của tập đoàn, tổng công ty.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương Thủ tướng yêu cầu, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư, cơ cấu lại, thoái vốn, sắp xếp lại nhà, đất... của doanh nghiệp; Thực hiện vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quyền, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, trong đó có Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương