Video Vấn đề và bình luận

Thay đổi hình thức khen thưởng, kỷ luật học sinh, nên hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư khen thưởng, kỷ luật học sinh thay thế thông tư trước đây. Đáng chú ý là lần đầu tiên sau 30 năm không còn hình thức kỷ luật học sinh như buộc thôi học và cảnh cáo học sinh trước lớp, trước trường. Vấn đề này đang được nhiều người quan tâm.
11:48 - 25/09/2020

Như vậy, sau 30 năm tồn tại, những quy định khen thưởng, kỷ luật học sinh của Thông tư 08 trước đây sẽ được thay thế. Thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của xã hội, nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến băn khoăn về sự thay đổi này.

Câu hỏi đặt ra là vì sao có những đề xuất này? Và dư luận đang đặc biệt quan tâm đến những hình thức kỹ luật học sinh trong dự thảo Thông tư này. 

Chương trình hôm nay sẽ bàn luận về chủ đề này với khách mời là TS Giáo dục Thụy Anh.

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và bình luận đã phát sóng tại đây./.