Video Tin trong nước

Thí điểm không tổ chức bầu đại biểu HĐND quận, phường: Hướng tới chính quyền đô thị tinh gọn và hiệu quả

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra ngày 23/5 này. Một trong những điểm nổi bật nhất trong kỳ bầu cử năm nay là mô hình tổ chức chính quyền đô thị sẽ được triển khai ở 3 thành phố lớn.
21:05 - 19/05/2021

Theo đó, tại các quận, phường của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tại các phường của Thủ đô Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trương này xuất phát từ nhu cầu của thành phố là mong muốn xây dựng hệ thống chính quyền gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và đáp ứng các yêu cầu của người dân tốt hơn. 

Trên thực tế, thẩm quyền của HĐND ở cấp quận, huyện và nhất là cấp xã, về thực chất, chưa quyết định được những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các vấn đề về quy hoạch, đầu tư, kết cấu hạ tầng đô thị, tài chính - ngân sách, tổ chức - nhân sự... chủ yếu do chính quyền thành phố quyết định. 

Tinh giản bộ máy hành chính là chủ trương đúng đắn, nhưng vấn đề đặt ra là cần tăng cường vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn thể và nhân dân. Ngoài ra, các đại biểu HĐND cũng cần phải phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, tăng cường lắng nghe ý kiến của cử tri, phối hợp với Mặt trận và đoàn thể trong việc thực thi các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và HĐND các cấp.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng, khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, cần phải nâng cao hiệu quả của MTTQ các cấp, làm sao để MTTQ cấp địa phương thực sự là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Việc thí điểm không bầu HĐND cấp quận, phường tại 3 thành phố lớn của cả nước trong là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới một mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả và thực chất hơn, mang lại những đổi thay tích cực cho người dân, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện: Anh Vũ - Anh Dũng

Mời quý vị xem các tin trong nước đã phát sóng tại đây./.