Video Tin trong nước

Thống nhất mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% GDP trong năm 2021

Ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, đặt ra mục tiêu phấn đấu trong chỉ đạo điều hành mức tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2021.
21:13 - 29/12/2020

Phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới, tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu trong chỉ đạo điều hành mức tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2021.

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương Thủ tướng đánh giá cao tất cả 63 địa phương đã gửi 319 kiến nghị cụ thể về nhiều vấn đề lớn của đất nước, đặc biệt đề xuất các chính sách đặc thù và yêu cầu các Bộ và Chính phủ hướng dẫn thực thi.

Đối với những vấn đề cụ thể không đưa vào nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và thông báo cho các địa phương, Thủ tướng yêu cầu, bộ trưởng, tư lệnh ngành không được im lặng với các đề nghị của các địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, tại hội nghị này, “chúng ta thống nhất chủ đề năm 2021 là: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển”. Trên tinh thần đó, Thủ tướng thống nhất định hướng điều hành và quan điểm chỉ đạo: Trước hết là tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và thế giới. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức.

Trước tình hình thực tế về yêu cầu phát triển, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu trong chỉ đạo điều hành mức tăng trưởng khoảng 6,5% năm 2021 hoặc cao hơn, đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ 2022 trở đi.

Thực hiện: Vũ Khuyên, Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.