Video Tin trong nước

Thủ tướng dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Sáng nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng CP dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên BCT, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
14:03 - 24/06/2020

6 tháng đầu năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. 

Sáu tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Tập trung chỉ đạo dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án và các luật, tổng kết Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm. Thực hiện quyết liệt Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; nhất là hoạt động năm ASEAN 2020. Thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương, ưu tiên các nước có biên giới liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, các nước lớn. Tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới, từng bước mở rộng ra các nước ASEAN; tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới và Giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.