Video Tin trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
14:08 - 17/03/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, mỗi Trưởng Cơ quan đại diện cần xác định ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, góp phần vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả là một ưu tiên cao trong nhiệm kỳ công tác của mình. Trọng tâm hàng đầu là tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp, trong đó thúc đẩy hợp tác kinh tế phải vừa là động lực vừa là mục tiêu xuyên suốt của các hoạt động. Để phát huy thế và lực mới của đất nước trong triển khai nhiệm vụ này, Thủ tướng nhấn mạnh, các Trưởng Cơ quan đại diện phải “hiểu mình, hiểu người”; giữ liên hệ chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước để phối hợp tốt trong công tác xúc tiến đầu tư vào các địa phương, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối kinh tế, góp phần phục vụ hiệu quả tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế và triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh tế, các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần dành sự quan tâm thích đáng, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài để đồng bào, kiều bào thực sự hướng về quê hương đất nước, củng cố được khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đóng góp thiết thực vào việc “đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng...

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương