Video Tin trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, TTCP Phạm Minh Chính đã làm việc với BTV Tỉnh ủy Hòa Bình để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH thời gian qua; trao đổi, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ cũng như xem xét giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

04:51 - 14/04/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Năm 2023 tỉnh Hòa Bình đạt và vượt kế hoạch 15/19 chỉ tiêu; xuất khẩu đạt gần 1,7 tỷ USD; khách du lịch đạt 3,2 triệu lượt khách. An sinh và phúc lợi xã hội được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,09%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 62% tổng số xã. Riêng trong quý I năm nay, tình hình KTXH của tỉnh tiếp tục xu hướng tích cực: Các động lực đều đạt mức tăng trưởng cao (nông nghiệp tăng 4,56%, công nghiệp tăng 6,88%, dịch vụ tăng 5,06%, xuất khẩu tăng 32,05%, khách du lịch đạt 1,6 triệu lượt khách).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình cần thực hiện hiệu quả Quy hoạch đã được phê duyệt, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; hiện thực hóa quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển; hình thành không gian phát triển mới, tạo giá trị mới. 

Chú trọng, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh" trong đó “Một trọng tâm” là: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống; đột phá vào các động lực tăng trưởng mới. “Hai tăng cường” gồm: Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội); Tăng cường kết nối vùng, trong nước và quốc tế.

“Ba đẩy mạnh”: Đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ cho chế biến, chế tạo, chuỗi sản xuất - cung ứng; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Thủ tướng yêu cầu, Hòa Bình phải luôn đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, đặc biệt là phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa; hình thành các vùng động lực làm đầu tàu phát triển.

Phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng, tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa bản sắc…; nông nghiệp sạch, hữu cơ, chất lượng cao.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế, khai thác tốt vai trò kết nối vùng giữa Tây Bắc với Thủ đô hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng; Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược như giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, xã hội..., đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, khơi thông các nguồn lực.

Chú trọng xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về các kiến nghị của tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương.