Video Sách và cuộc sống

Thương nhớ thời bao cấp

Tập hợp những câu cửa miệng, tục ngữ, thành ngữ, những câu ca vần vè tới những biển hiệu bán hàng, khúc đồng dao… quen thuộc trong thời kỳ bao cấp, cuốn sách "Thương nhớ thời bao cấp" như một chuyến viễn du đưa độc giả trở lại thời bao cấp cuối thể kỷ 20.
09:47 - 11/04/2019