Video Tin trong nước

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 27/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
06:46 - 29/11/2020

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hành lang pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho kiều bào ta là một trong những nội dung trọng tâm và xuyên suốt được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Trước 400 đại biểu, trong đó có nhiều trí thức kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước những năm qua. 

Tính đến tháng 10/2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD. Trong 05 năm từ 2015 - 2019, tổng kiều hối đạt hơn 71 tỷ USD. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, quy định, hướng dẫn... nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, thực sự làm cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là “bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Anh Vũ – Quốc Hùng

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.