Video Tin trong nước

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để xử lý vướng mắc trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Phải xử lý vướng mắc và tiếp tục hoàn thiện thể chế, xử lý nợ xấu, đảm bảo an ninh trật tự là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Quốc gia về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tín dụng.
21:35 - 28/07/2020

Sau 3 năm triển khai đồng bộ nhiệm vụ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với nợ xấu, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động. Quy mô năng lực tài chính tăng mạnh, đạt 12,6 triệu tỷ đồng, bằng 1,5 lần so với năm 2016, vốn chủ sở hữu tăng 50%, cho vay đạt 8 triệu tỉ đồng tăng 60%. Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỉ lệ nợ xấu giảm, thoái vốn đầu tư ngoài ngành phải xử lý chéo, đầu tư chéo được tích cực triển khai, tình trạng cổ đông, nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối cơ bản được khắc phục, toàn bộ hệ thống tín dụng được chấn chỉnh, củng cố.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Ban chỉ đạo vẫn gặp những khó khăn như tăng vốn điều lệ vốn ngân hàng Nhà nước, tiến độ tín dụng chậm, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém, thị trường mua bán nợ xấu chưa phát triển mạnh, việc xử lý tài sản, nhà đất liên quan đến tranh chấp pháp lý còn bất cập, đa dạng hóa chưa đáp ứng yêu cầu. Về thể thế còn một số vướng mắc nên còn nhiều nẩy sinh trong vấn đề tái cơ cấu của nước ta theo chỉ thị 1058 của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đạt được mục tiêu đề ra. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tiếp thu các ý kiến hoàn thiện và gửi VPCP lấy ý kiến các thành viên Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Thủ tướng đồng ý các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tập trung xử lý vấn đề phát sinh theo tinh thần nghị quyết 1058 của Chính phủ và 42 của Quốc hội, nhiệm vụ đặt ra là phải vừa cơ cấu lại, vưa xử lý nợ xấu, vừa góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bảo đảm xử lý những vấn đề tồn tại nhưng vẫn phải đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, hạn chế tín dụng đen, góp phần ổn định xã hội.

Thực hiện: Vũ Khuyên – Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.