Video Tin trong nước

Tiếp tục tạo động lực cho sự phát triển nền Khoa học Công nghệ nước nhà

Sáng 15/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (1959- 2024) và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

19:57 - 15/05/2024

Tiếp tục tạo động lực cho sự phát triển nền Khoa học Công nghệ nước nhà

Cách đây 61 năm, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất Người căn dặn “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng”. Năm 2013, Quốc hội nước CHXHC Việt Nam đã chính thức lấy ngày 18/5 làm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Kể từ khi thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ năm 1959 và chính thức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ, ngành khoa học và công nghệ nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ những người làm khoa học ngày càng lớn mạnh. Nhiều nhà khoa học Việt Nam có tầm ảnh hưởng khu vực, quốc tế, mang lại vinh dự, tự hào cho đất nước, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ .

Trong 10 năm qua, tính từ năm 2013, xếp hạng quốc tế về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của VN không ngừng được cải thiện. Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46, tăng 02 bậc so với năm 2022.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và khẳng định những kết quả thành công và đóng góp của khoa học và công nghệ là minh chứng khẳng định: chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta.

Thủ tướng đã phân tích kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế bất cập, đồng thời chỉ rõ những bài học kinh nghiệm trên thế giới, và trong nước. Thời gian tới Thủ tướng yêu cầu tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng trong đó nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20-NQ/TW Trung ương khóa XI về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Đối với các nhà khoa học, Thủ tướng đề nghị cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Các nhà khoa học cần nhận thức trọng trách lớn lao đối với đất nước. Lịch sử đã ghi nhận nhiều tấm gương cống hiến của các nhà khoa học đối với vận mệnh quốc gia.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Khoa học Công nghệ đã Trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu  cho 2 nhà khoa học là Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Thanh, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Mạnh Trí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội. /.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương