Video Tin trong nước

Tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng nay (10/6) tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
09:28 - 11/06/2024

Tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ sáu ngày 21-12-1999, có hiệu lực từ ngày 1-4-2000 và sửa đổi, bổ sung vào các năm 2008, 2014. Qua gần 10 năm thực hiện cho thấy, Luật Sĩ quan đã tạo động lực để đội ngũ sĩ quan phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự là nòng cốt trong xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, theo các đại biểu, trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan xuất hiện những vướng mắc, bất cập, như: Chức vụ của sĩ quan; tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; trần quân hàm cấp tướng; rút ngắn thời hạn xét thăng quân hàm cấp úy; chế độ, chính sách đối với sĩ quan. Cụ thể Luật BHXH quy định NLĐ phải đóng đủ 35 năm mới được hưởng lương hưu ở mức 75% mức hiện hưởng, với đặc thù quân đội thì sẽ có những vị trí không thể công tác đủ 35 năm nên không thể hưởng mức 75% khi về hưu, nếu quy định như hiện nay thì sẽ gây thiệt thòi qua quân nhân.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh quá trình lập đề nghị và trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; nhất là khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; sau khi luật được Quốc hội thông qua phải có hiệu lực được ngay, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định về công tác cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển ra, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, phong, thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. 

Cũng tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã tổ chức công bố quyết định và trao thưởng cho 59 tập thể và 62 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam từ năm 1999 đến 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc./.

Thực hiện: Tiến Dũng – Trọng Khánh