Video Tin trong nước

Triển khai công tác mặt trận năm 2021

Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai công tác mặt trận năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN chủ trì Hội nghị.
16:57 - 02/03/2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. 

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo...

Huy Vinh - Trọng Khánh

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.