Video Tin trong nước

Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp, nỗ lực hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội XIII đề ra

Sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.
19:55 - 25/05/2022

Huy Vinh – Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.