Video Tin trong nước

Triển lãm ảnh về những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

70 hình ảnh tư liệu đang được trưng bày ở Triển lãm ảnh “Việt Nam-Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới,” diễn ra từ ngày 26/4-31/5 tới, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo nhân dân và du khách thưởng lãm.
16:14 - 29/04/2024

Triển lãm trưng bày 70 hình ảnh tư liệu được chia thành 3 phần: Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu (7/5/1954-7/5/2024); Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Những hình ảnh tư liệu đặc sắc, có giá trị quý đã đưa lại cho người dân và du khách những góc nhìn toàn cảnh về thắng lợi của dân tộc ta trong các cuộc đấu tranh, bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc. Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX với các dấu son lịch sử là Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31/5 tới./.

Thực hiện: Anh Vũ – Anh Dũng