Video Tin trong nước

Triển lãm “ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”

Chiều 3/2, tại Thành phố Hà Nội, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cùng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.
21:09 - 03/02/2020

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tại triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật; ngoài phần mở đầu thể hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam, triển làm được chia làm 4 nội dung chính: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam: trưng bày khái quát bối cảnh ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam...; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945): trưng bày các tài liệu về giai đoạn Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp...; Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975): Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân đã trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ hoàn thành thắng lợi giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019): Trưng bày giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

Dự kiến Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 2, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.