Video Sách và cuộc sống

Trời là ta ở tột cùng nhân bản

Cuốn sách “Trời là ta ở tột cùng nhân bản” được nhà văn Kiều Bích Hậu đưa thêm thật nhiều thông tin và khoảng trời riêng của những gia đình có trẻ tự kỷ, để họ cảm thấy được chia sẻ, an ủi, cảm thấy rằng họ không cô độc giữa cuộc đời mà vẫn còn đâu đó những ánh nhìn chưa đúng về trẻ tự kỷ.
18:13 - 16/10/2021

Hầu hết tất cả chúng ta đều có suy nghĩ, tự kỷ là một chứng bệnh, nhưng thông qua cuốn sách “Trời là ta ở tột cùng nhân bản”, nhà văn Kiều Bích Hậu đã đưa đến cho chúng ta một suy nghĩ khác, một nhận thức khác.

Mời quý vị xem các chương trình Sách và cuộc sống đã phát sóng tại đây./.