Video Tin trong nước

Trưng bày Chuyên đề “Những hạt giống đỏ”

Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ” nhân Kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới 94 năm thành lập Đảng CSVN.
06:22 - 20/12/2023

Trưng bày “Những hạt giống đỏ” gồm hơn 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tư liệu quý được chia làm 2 phần: “Người ươm mầm những hạt giống đỏ” giới thiệu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với việc đào tạo, ươm mầm những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam và “Khí phách người cộng sản”, giới thiệu tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nêu bật vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những học trò xuất sắc của Người.

Những thông điệp được gửi gắm tại trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ” sẽ góp phần giới thiệu tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản ở Việt Nam. Từ đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ươm mầm, gieo trồng cho cách mạng Việt Nam. 

Thực hiện: Anh Vũ - Chí Phương