Video Tự hào hàng Việt Nam - TInh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 21

Những tin chính:
- Khánh Hòa: Trái mãng cầu ta Cam Lâm đạt tiêu chuẩn Vietgap
- Hưng Yên đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản
- Cảnh báo tình trạng hàng giả, hàng nhái qua sàn thương mại điện tử


20:18 - 10/11/2023