Video Tự hào hàng Việt Nam - TInh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 4 ngày 6/9/2023

Nội dung chính:
- Kích cầu tiêu dùng hàng Việt thông qua không gian giới thiệu ẩm thực
- TPHCM: kích cầu tiêu dùng hàng Việt tạo động lực lưu thông hàng hóa
- Các địa phương tăng cường cung ứng hàng Việt nhân dịp 2/9.
- Hà Nội: nhiều chương trình khuyến mãi tiêu dùng hàng Việt nhân dịp 2/9
20:20 - 06/09/2023