Video Tin trong nước

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp thuế thu nhập doanh nghiệp

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết; giao Chính phủ triển khai theo trình tự.
16:35 - 28/09/2023

+ Thảo luận về dự thảo Nghị quyết, các ý kiến đồng tình cao với Tờ tình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong bối cảnh Chính phủ chưa triển khai kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp để quy định vào Luật các nội dung liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu, các ý kiến tại Phiên họp nhất trí cần ban hành Nghị quyết (thí điểm) của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu của OECD trước khi tiến hành sửa Luật.

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Ban Soạn thảo cần nghiên cứu cụ thể hóa hơn các quy định nhằm dễ thực hiện; một số thuật ngữ dịch chưa được Việt hóa như: công ty mẹ tối cao, lợi nhuận vượt ngưỡng... Điều 4 quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn và Điều 5 quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu là hai nội dung quan trọng, phức tạp; đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu công thức tính và phương pháp tính thuế cần đảm bảo rõ ràng, dễ dàng trong quá trình thực hiện. Một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ quy định tại Điều 7 của dự thảo Nghị quyết, trong đó xác định rõ nội dung cần quy định trong Nghị quyết, nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, nhằm đảm bảo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…/.

Thực hiện: Huy Vinh